Mittwoch, 25. November 2015

Моят свят Плам Пламенка Дечкова -ПламсветYouTube (http://www.youtube.com/editor) Моя свят Моя свят пъстър не нагледен ,свят на вътрешен мир и спокойствие. Рози ,цветя,природа , красота, нежност и пъстрота ,така ми се приисква никога да не свършва това . Огрятата сутрин с слънце и топлота носи , пролет и събужда заспалата земя от студ и дългия зимен сън. Птички красиви , запели песента на любовта. Цветята проправят път през земята за своя красив живот да ми носят истинска радост на моя поглед и ден . Показват на света. Че се заражда вълшебството на ново пак. Свят на ново с всеки изминал ден се изпълва на ново с красота, а душаталикува приема тази силна божествена светлина. А залеза, за сетен път се спуска в загадъчност вълшебна към нощта да покаже че може да го прави с красота. Утрешния ден ще е още по красив от сега . Земята ще става все по топла и гостоприемна на този нов свят и красота. А в моя свят ми се приисква да е все така слънчев и вълнуващо красив. Плам / Пламенка Дечкова