Freitag, 28. April 2017

МИТА СТОЙЧЕВА " СНОЩИ СЕДЕНКИ КЛАДОХМЕ "

Българе Ансамбъл Булгаре в Театър Лео 17 в град Мюнхен от Пламсвет

Ансамбъл Лазарка, Народен Хор

Ансамбъл „Лазарка” - Мюнхен

Живота в река Вюрм през пролетта -Würmtal Leben im Fluss im Frühjahr -

IM Kozmetik&Vitalzentrum /Ivanka Guggenberger Erholung fur Körpe&Seele -...

Montag, 17. April 2017

Пролетно настроение, и много усмивки !

Пролетно е в душата и сърцето

Честит празник на душата и сърцето !

Вечерно

По здрач

Катеричка Рунтавелка с опашчица къделка

Усещане за красота с много настроение !