Sonntag, 27. Dezember 2015

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "!!! Ансамбъл Българе 30.11.2015 ...

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "!!! Ансамбъл Българе 30.11.2015 ...

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "!!! Ансамбъл Българе 30.11.2015 ...

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "!!! Ансамбъл Българе 30.11.2015 ...

Камен Донев ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕДИН УЧИТЕЛ ЗА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО-ПЛАМСВЕТ

Ансамбъл „Лазарка” - Мюнхен -Пламсвет

Народен хор към Ансамбъл „Лазарака” - Пламсвет

Montag, 21. Dezember 2015

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "Албена Вескова- Пламсвет

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "- Пламсвет

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "- Пламсвет

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "- Пламсвет

Национален фолклорен ансамбъл "Българе "- Пламсвет

НАРОДЕН ХОР ''BULGARKA'' " Българка" Мюнхен -Пламсвет